Autorizare proiectare instalatii semnalizare ,alarmare si alertare la incendiu